ΣΙΤΕΣ

 

Ανοιγόμενη σήτα
Ανοιγόμενη σήτα τοποθετείται σε πόρτες κουζίνας και εισόδου η κατασκευής μας Επιτρέπει την άψογη λειτουργικότητα διαθέτει ελατήριο επαναφοράς Και φυσικά πανί fiberglass άκαυστο.

Σίτα οριζόντιας κίνησης πλισε
Η σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης τοποθετείται σε μπαλκονόπορτες προσφέροντας άψογη λειτουργικότητα η ποιότητα του πανιού σας προσφέρει ασφάλεια στην έντονη χρήση του καθώς και στο πέρασμα του χρονου και φθορές του καιρού.

Σιτα καθετης κινησης
Οι σίτες κάθετης κίνησης τοποθετούνται σε παράθυρα πόρτες μπαλκονόπορτες και σε οποιοδήποτε άνοιγμα,
όπως όλα τα πανιά μας και εδώ Οι σίτες κάθετης κίνησης είναι απο πανι fiberglass άκαυστο.